Examen

In principe wel, tenzij je daar bezwaar tegen hebt of als er een tweede examinator mee gaat.

Ja, in geval van extreem slechte weersomstandigheden, zoals ijzel of zeer dichte mist, kan een examen worden afgelast. Er wordt dan direct een nieuwe tijdstip met u afgesproken om op korte termijn het examen alsnog af te leggen.

De examendatum wordt gepland in overeenstemming met jouw vaardigheden en prestaties.

Dit is een afdeling van het  genaamd Buro Nader Onderzoek Rijvaardigheid, waar een onderzoek naar de rijvaardigheid wordt gehouden voor mensen die 4 maal aan het "normaal" praktijkexamen zonder goed gevolg hebben deelgenomen. Ook worden hier examens afgenomen voor mensen in het bezit van een buitenlands rijbewijs en b.v. mensen met een handicap.

Nee, dit is niet mogelijk je moet namelijk als rijschool bij het CBR ingeschreven staan om een dergelijk examen te kunnen aanvragen.

Een theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig.

Ja, dit is mogelijk. Hieraan zijn echter wel extra kosten verbonden.

Iedereen die voor het eerst een Nederlands rijbewijs haalt, valt onder de 'Regeling beginnende bestuurders'. Voor beginnende bestuurders gelden de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. De nieuwe weggebruikers krijgen een strafpunt als zij worden aangehouden vanwege bumperkleven, een snelheidsoverschrijding van meer dan dertig kilometer per uur, een alcoholpromillage van 0,8 en hoger en het veroorzaken van ongevallen waarbij doden of gewonden vallen. Het rijbewijs wordt geschorst als iemand voor de derde keer is aangehouden en veroordeeld. Blijkt uit het daaropvolgende rijvaardigheidsonderzoek dat de beginnende bestuurder niet rijvaardig is, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Een geldig legitimatiebewijs. (paspoort of identiteitskaart).