Skip to main content

Examen

iTheorie

Autorijschool KICK maakt gebruik van iTheorie. iTheorie werkt met praktijk-, animatiebeelden en gesproken tekst. Dit is een zeer goede methode om het CBR theorie-examen te behalen. Mocht je tijdens de cursus vragen hebben, dan kunnen we je online begeleiden en/of we bespreken dit in de auto (d.m.v. praktijkvoorbeelden).

CBR theorie-examen

Het vernieuwde theorie-examen bestaat per 1 maart 2009 uit drie onderdelen:

  1. Gevaarherkenning (25 vragen)
  2. Verkeersregels (30 vragen)
  3. Verkeersinzicht (10 vragen)

Verkeersinzicht

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen

Gevaarherkenning

Het onderdeel gevaarherkenning is nieuw. De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:

  • Remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen)
  • Gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze)
  • Niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid)

Wanneer ben je geslaagd?

  • Als je 12 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning
  • En als je 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

De vragen worden gesteld bij beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt ze daarop ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Direct een certificaat

Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting voor de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direct mee. Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst afgedrukt met alle examenonderwerpen (bijvoorbeeld 'verkeersborden', 'inhalen' of 'voorrangsregels'). Wij kunnen je uitgebreid over die onderwerpen informeren.