Skip to main content

Vragen &

Antwoorden

Algemeen

Wanneer mag ik theorie- en praktijklessen volgen?

Voor de theorie geldt: vanaf je 16e jaar mag je theorielessen volgen en theorie examen doen, maar je praktijk-examen mag je pas doen als je 17 bent. Dit is 2todrive. 

Het Nieuwe Rijden. Wat houdt dat in?

Dat is een milieu vriendelijke en goedkopere manier van rijden, waarbij rekening wordt gehouden met het brandstofverbruik. Door zo snel mogelijk naar een hogere versnelling te schakelen, daalt het motortoerental en wordt brandstof bespaard. Dit zorgt voor minder schadelijke stoffen in het milieu en is beter voor ons allemaal. Het nieuwe rijden wordt door ons standaard in de rijopleiding meegenomen.

Hoe lang vooraf kan ik mijn rijles afzeggen?

24 uur van te voren. Bij het niet nakomen van de afspraak, wordt een vol lesuur in rekening gebracht.

Mag er worden gerookt in de auto?

Nee, er mag niet worden gerookt in de auto.

Lessen vooruit betalen?

Je kunt er voor kiezen om een pakket te nemen. Deze worden altijd vooruit betaald. Losse lessen mogen per les of in overleg per 10 lessen vooruit betaald worden.

Wordt er 'pauze' tijdens de lessen gehouden?

Omdat de meeste leerlingen na 1 uur wat vermoeid raken, kunnen we in overleg een korte stop inlassen.

Worden mijn persoonsgegevens beschermd? (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Autorijschool Kick heeft jouw gegevens nodig voor verschillende doeleinden. Voor het verwerken en gebruiken van jouw persoonlijke gegevens moet jij ons schriftelijk toestemming geven.

AVG document ter ondertekening

Wat zijn de Algemene Voorwaarden?

De Algemene Voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en de daarbij behorende CBR/ BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op rijinstructeurs die bij Autorijschool KICK de rijopleiding verzorgen.

Lesvoorwaarden Autorijschool Kick

Opleiding

Geven jullie les in een andere taal?

Nee, wij geven alleen les in het Nederlands.

Welke opleidingen verzorgen jullie?

Wij verzorgen de rijopleiding voor het rijbewijs B (personenauto) en de theorie cursus voor categorie B.

Wanneer geven jullie les?

Van maandag t/m donderdag van 07:30 uur tot 18:30 uur

Verzorgen jullie ook spoedopleidingen?

Ja, 10 daagse, 12 daagse of in overleg.

Verzorgt de autorijschool ook een theoriecursus?

Ja, via Theorie online. Mochten daar vragen over komen dan kunnen wij inloggen om te zien welke vragen/stituaties problemen op leveren of we kunnen dit tijdens de rijlessen bespreken (door middel van praktijkvoorbeelden).

Examen

Rijdt mijn instructeur mee tijdens de examens?

In principe wel, tenzij je daar bezwaar tegen hebt of als er een tweede examinator mee gaat.

Kan het gebeuren dat een examen wordt afgelast?

Ja, in geval van extreem slechte weersomstandigheden, zoals ijzel of zeer dichte mist, kan een examen worden afgelast. Er wordt dan direct een nieuwe tijdstip met u afgesproken om op korte termijn het examen alsnog af te leggen.

Hoe lang duurt het voordat ik examen kan doen?

De examendatum wordt gepland in overeenstemming met jouw vaardigheden en prestaties.

Wat is het BNOR?

Dit is een afdeling van het genaamd Buro Nader Onderzoek Rijvaardigheid, waar een onderzoek naar de rijvaardigheid wordt gehouden voor mensen die 4 maal aan het "normaal" praktijkexamen zonder goed gevolg hebben deelgenomen. Ook worden hier examens afgenomen voor mensen in het bezit van een buitenlands rijbewijs en b.v. mensen met een handicap.

Kan ik zelf een praktijkexamen aanvragen?

Nee, dit is niet mogelijk je moet namelijk als rijschool bij het CBR ingeschreven staan om een dergelijk examen te kunnen aanvragen.

Hoe lang is een theoriecertificaat geldig?

Een theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig.

Kan ik ook een mondeling theorie-examen afleggen?

Ja, dit is mogelijk. Hieraan zijn echter wel extra kosten verbonden.

Het beginners rijbewijs, wat houdt dat in?

Iedereen die voor het eerst een Nederlands rijbewijs haalt, valt onder de 'Regeling beginnende bestuurders'. Voor beginnende bestuurders gelden de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. De nieuwe weggebruikers krijgen een strafpunt als zij worden aangehouden vanwege bumperkleven, een snelheidsoverschrijding van meer dan dertig kilometer per uur, een alcoholpromillage van 0,8 en hoger en het veroorzaken van ongevallen waarbij doden of gewonden vallen. Het rijbewijs wordt geschorst als iemand voor de derde keer is aangehouden en veroordeeld. Blijkt uit het daaropvolgende rijvaardigheidsonderzoek dat de beginnende bestuurder niet rijvaardig is, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Wat moet ik meenemen voor het examen?

Een geldig legitimatiebewijs. (paspoort of identiteitskaart).